خانه 2018-04-08T00:51:54+04:30

شرکت شمیم طراوت گلسا

نماینده انحصاری قهوه Trucillo و دستگاه های حرفه ای اسپرسوساز و آسیاب های Fiamma در ایران

 

در توصیف کمپانی تروچیلو

فقط کافی است تا درباره قهوه اسپرسومان صحبت کنیم و برعکس،

این قهوه نام ما را یدک می کشد و ارزشهای ما در آن نهفته است،

ما همان قهوه مان هستیم.

یک دوست ایتالیایی به نلسون سرا یکی از بنیان گذاران کمپانی گفت

فرهنگ قهوه دارای ریشه های عمیق در پرتقال است اما

همه ماشین اسپرسوها در ایتالیا ساخته می شود.

چرا یک ماشین پرتقال شروع نمی کنید؟

نلسون سرا و دوستان خود جوان بودند از این حرف الهام گرفته و شروع کردند

در سال ۱۹۸۰ تولید ماشین آلات اسپرسو آغاز شد،

fiamma متولد شد.