محصولات ۱۳۹۶-۵-۱۶ ۱۴:۱۵:۳۸ +۰۴:۳۰

Ho.Re.Ca

mix-moka
moka-1000
horeca-1000
bar-500
inei-1000
arabica-500

۱۰۰۰ گرم – دانه

میکس موکا اسپرسو

۱۰۰۰ گرم – دانه

موکا اسپرسو

۱۰۰۰ گرم – دانه

هورکا اسپرسو

۱۰۰۰ گرم – دانه

بار

۱۰۰۰ گرم – دانه

گرن اسپرسو

۱۰۰۰ گرم – دانه

۱۰۰% عربیکا اسپرسو
Filter-Classico-500

۱۰۰۰ گرم – پودر

فیلتر کلاسیکو

Retail

Retail-Moka
Retail-Bar
Retail-100%-Arabica

۲۵۰ گرم – پودر

موکا

۲۵۰ گرم – پودر

بار

۲۵۰ گرم – پودر

۱۰۰% عربیکا

Capsule

اسپرسوساز 

کپسولی

تروچیلو

۵ گرم – کپسول

بار

۵ گرم – کپسول

۱۰۰% عربیکا

Compass

 Compass III DB		

Compass II DB

Quadrant

Quadrant III DSP

Quadrant III

Quadrant II DSP

Quadrant II

Caravel

Caravel II TC

Caravel II CV TC

Caravel II Compact TC

Caravel II Compact CV TC

Caravel I TC

Caravel I CV TC

Caravel III CV TC

Caravel III TC

Marina

Marina CV DI

Marina CV

Marina

Grinders

MCF 75 OD

MCF 58 OD

MCF 75 A

MCF 65 A

MCF 128 K OD

MCF 128 K

MCF C 65

MCF 2